Pozvánka na zasedání zastupitelstva 24.6.2013

Zasedání obecního zastupitelstva

Na 24. 6. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce

2. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“

Program

  1. Závěrečný účet obce za rok 2012 + Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
  2. Prodej p.p.č. 98/8; část p.p.č 517/1 – výběr zájemce
  3. Pronájem p.p. č. 396/41  – výběr nájemce
  4. Různé

Karel Řehák,  starosta obce