Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva

Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce

4. zasedání obecního zastupitelstva

v restauraci „U Křížku“

  Program

  1. Rozpočtová změna č. 3
  2. Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2
  3. Projekt na kontejnerové stanoviště na p.p.č.506/6 a na chodník ke knihovně
  4. Volba přísedících u soudu – 2014 – 2018
  5. Poplachový systém do knihovny a restaurace v č.p.138 – nabídka
  6. Úprava topení v č.p. 138 – nabídka
  7. Různé

Karel Řehák, starosta obce