Oznámení o odstranění dřevin v k.ú. Patokryje

České dráhy, a.s.
se sídlem Praha 1
Nábřeží L. Svobody 1222
PSČ 110 15
IČO : 70994226
zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8039 Správa dopravní cesty
Železničářská 3 I, 40003 Ústí nad Labem

Oznamují odstranění dřevin v k.ú. Patokryje
V noci z 08. na 09.07.2004 přešla přes mosteckou oblast silná vichřice, která měla za
následek vyvrácení 9 ks topolů a jejich následný pád do trakčního vedení ČD, a.s.,
proto oznamuje likvidaci těchto stromů na trati č. 0693 Obmice – Žatec v km 231,900 – 232,000 mezi stožáry trakčního vedení č. 3-5 na pozemkové parcele p.č. 401/6 k.ú. Patokryje. Kácení a likvidace torz stromů byla nutná pro bezprostřední ohrožení bezpečnosti a provozu dráhy.

Ing. Petr Pelant
technický náměstek SDC Ústí n. L.