Obecně závazná vyhláška č. 2/2006

Na stránky byla vložena obecně závazná vyhláška č. 2/2006 ze dne 14. 12. 2006 o závazných částech územního plánu obce Patokryje.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2006