Nové dokumenty na úřední desce

Na úřední desku byly vloženy nové dokumenty:

Návrh na závěrečný účet obce za rok 2010

Závěrečný účet DSO Srpina za rok 2010

Veřejná vyhláška o veřejném projednání a vystavení-Návrh změny č.1 změny územního plánu Patokryje

Oznámení o zahájení geodetických prací

Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva – 28.3.2011,

Záměr o prodeji p.p.č.43/2; části p.p.č. 530/1; p.p.č.457/22;

Záměr o pronájmu restaurace v č.p. 138

Veřejná vyhláška – územní rozhodnutí,

Plán odpadového hospodářství ÚK-změna č.1

VPP – publicita projektu EU