8.zasedání obecního zastupitelstva – 28.12.2012

Na 28. 12. 2012 od 17.00 hodin“

 svolává starosta obce

8. zasedání obecního zastupitelstva

v restauraci „U Křížku“

          Program

  1. Rozpočet obce na rok 2013
  2. Rozpočtová změna č. 2
  3. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12 4004816/003-kNN zahrady,Patokryje
  4. Různé

Karel Řehák, starosta obce