POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PATOKRYJE

info

9. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje se bude konat v úterý 5. 12. 2023 na sále Obecního domu
od 18:30 hodin s tímto programem:

1. Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu
2. Rozpočet obce na rok 2024
3. Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2026
4. Rozpočtové opatření č. 5
5. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce, a.s.- p.p.č. 522 v k. ú. Patokryje
6. Plán inventur na rok 2023 a složení inventarizační komise
7. OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a místním poplatku za psy
8. Ostatní

Karel Řehák, v.r.
starosta obce