Povídání s MUDr. Radimem Uzlem

MUDr. Radim Uzel CSc.Obec Patokryje pro Vás připravila besedu s
MUDr. Radimem Uzlem, která se koná v úterý
21. ledna 2014 v Obecním domě od 1800 hodin.

Pozor! Na vstupenkách je uveden chybně čas zahájení besedy!

Karel Řehák
starosta obce