Zasedání obecního zastupitelstva

Na 27. 6. 2011 od 18.00 hodin svolává starosta obce 6. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Maďara“

Program: 

  1. Závěrečný účet obce za rok 2010 + zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
  2. Opatření obecné povahy č.1-Změna č. 1 Územního plánu obce Patokryje
  3. Rozpočtová změna č. 2
  4. Schválení odměny pro Ing.Klementa ve věci „Patokryje – splašková kanalizace“
  5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce,a.s. – zahrádky u Srpiny
  6. Různé