Uctění památky obětí

sirena

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 16.12.2019 a rozkazu generálního ředitele HZS ČR, v souvislosti s tragickou událostí v ostravské fakultní nemocnici, proběhne k uctění památky obětí aktivace koncových prvků varování (sirény) s heslem varování „PIETA“ (bez doprovodné verbální informace) a zároveň se ruší pravidelná zkouška sirén dne 1.1.2020.

Aktivace proběhne na území krajů a hlavního města Prahy ve 12.00 hod dne 17.12.2019.

 

Zdroj: Krajské operační a informační středisko HZS Ústeckého kraje – Hasičský záchranný sbor České republiky