Pozvánka na 3. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

 

Na 2. 2. 2015 od 1800 hodin  v restauraci „U Křížku“

svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva  

Program

  1. Prodej části p.p.č. 506/1 u č.p. 22
  2. Prodej obecní multikáry
  3. Faktura-zateplení podlahy v č.p.10
  4. Aktualizace „Strategického plánu obce“
  5. Rozpočtová změna č. 1
  6. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany
  7. Různé

Karel Řehák, starosta obce