Pozvánka na 8.zasedání Zastupitelstva obce Patokryje – 29. 10. 2015

Na 29.10.2015 od 1800 hodin v restauraci „U Křížku“

svolává starosta obce 8.zasedání obecního zastupitelstva

Program

  1. Rozpočtová změna č. 4
  2. Různé

Karel Řehák, starosta obce