Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje – 13. 10. 2015

Na 13.10.2015 od 1800 hodin svolává starosta obce 7. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“

Program

  1. Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících s rekonstrukcí vodního díla mezi obcí Patokryje a Severočeskou vodárenskou společností, a.s.
  2. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č.51/29/2012 mezi Statutárním městem Most a obcí Patokryje, ve věci provádění zápisů údajů do RÚIAN
  3. Smlouva o vytvoření společného školského obvodu spádové školy mezi Statutárním městem Most a obcí Patokryje
  4. OZV č. 3/2015, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
  5. OZV č. 4/2015, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochranu veřejné zeleně a zlepšení vzhledu obce
  6. Záměr prodeje části p.p.č.384/101
  7. Záměr prodeje části p.p.č. 384/36
  8. Prodej části p.p.č. 384/20
  9. Různé

Karel Řehák, starosta obce