Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje dne 30. 7. 2015

Na 30. 7. 2015 od 1800 hodin v restauraci „U Křížku“ svolává starosta obce 6.zasedání obecního zastupitelstva

Program

  1. Rozpočtová změna č. 3
  2. Územní plán obce
  3. Záměr prodeje části p.p.č.384/102
  4. Záměr prodeje části p.p.č. 384/20
  5. OZV č. 2/2015 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
  6. Informace o budoucím navýšení ceny za svoz odpadu
  7. Různé

Karel Řehák, starosta obce