Pozvánka na 5.zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

Na 28. 5. 2015 od 1800 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“

Program

  1. Závěrečný účet obce za rok 2014 + Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
  2. Účetní závěrka za rok 2014
  3. Rozpočtová změna č. 2
  4. Zajištění spolufinancování projektu „Výstavba spojovacího chodníku“
  5. Realizace výměny dlažby na sále obecního domu
  6. Ukončení členství v SMO
  7. Opatření obecné povahy č. 1/2015 – Územní plán Patokryje
  8. Vstup k jezeru na povolení obecního úřadu
  9. Různé

Karel Řehák, starosta obce