Pozvánka na 4.zasedání Zastupitelstva obce Patokryje

Z technických důvodů je začátek zasedání zastupitelů přesunut na 19:30 hodin.

Na 30. 6. 2014 od 18:00 hodin  svolává starosta obce

4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“

Program

  1. Závěrečný účet obce za rok 2013 + Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
  2. Účetní závěrka za rok 2013
  3. Záměr prodeje p.p.č. 384/13 o výměře 33 m2
  4. Záměr prodeje  dvou částí p.p.č. 514/7
  5. Různé

Karel Řehák, starosta obce