Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje – 31.3.2014

Na 31. 3. 2014 od 18,00 hodin svolává starosta obce

2. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ 

Program

  1. Pronájem části p.p.č.89/2 o výměře 160 m2
  2. Prodej p.p.č.514/6
  3. Záměr prodeje p.p.č.514/1 o výměře cca 41 m2
  4. Strategický plán rozvoje obce Patokryje
  5. Smlouva o dílo č. 030314 s firmou Sigmin a.s.-dotace na nákup čistícího stroje pro obec
  6. Obnova obecního bytu po bývalé knihovně v č.p.35
  7. Možnost inzerce o Patokryjích v Mosteckém deníku
  8. Umístění kontejneru na textil v obci
  9. Různé

Karel Řehák, starosta obce