Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje-29.12.2014

Na 29. 12. 2014 od 1800 hodin v restauraci „U Křížku“

svolává starosta obce 2. zasedání obecního zastupitelstva 

Program

  1. Rozpočet obce na rok 2015
  2. Rozpočtový výhled na rok 2017
  3. Určení místa a času pro uzavření manželství
  4. Rozpočtová změna č. 4
  5. Různé

Karel Řehák, starosta obce