Pozvánka na 1. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje 4.12.2014

Zasedání obecního zastupitelstva

Na 4. 12. 2014 od 1800 hodin svolává starosta obce 1. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“

Program

  1. Návrh rozpočtu obce na rok 2015
  2. Funkce starosty – uvolněná
  3. Prodej části p.p.č. 506/1 u č.p. 23
  4. Smlouva s ČEZ Distribuce,a.s. o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-4012117/VB/1 (stavba Patokryje, ppč.93/1, Racio, kabel NN)
  5. Různé

Karel Řehák, starosta obce