Oznámení o přerušení dodávky vody

SčVKZ důvodu práce na vodovodním zařízení bude přerušena dodávka pitné vody ve čtvrtek 23. dubna 2015 od 730 až 1500 hodin.

Odstávka se týká celé obce!

Náhradní zásobení pitnou vodou bude zajištěno s ohledem na technické možnosti, místní, dopravní a povětrnostní podmínky.

Karel Řehák
starosta obce.