Odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

Krajský úřad Ústeckého kraje, na základě návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje č. j. HZSUX004CCA9, ze dne 18. srpna 2015

odvolává

v souladu s ustanovením čl. 3 Nařízení Ústeckého kraje č. 5/2003, ze dne 12. 11. 2003, kterým se stanovují podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, pro celé území Ústeckého kraje

dnem 18. srpna 2015, dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

Odvolávají se veškerá stanovená preventivní opatření.

Toto odvolání doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů nabývá účinnosti vyhlášením na úřední desce Krajského úřadu v Ústí nad Labem.

Ing. Milan Zemaník, ředitel krajského úřadu