ČHMÚ – odvolání smogové situace

ODVOLÁNÍ **SMOGOVÉ SITUACE**

=================================================================

Vydáno: sobota 15.08.2015, 17:26 LSEČ (15:26 UTC) Pro území: Ústecký kraj =================================================================

SMOGOVÁ SITUACE vyhlášená z důvodů vysokých koncentrací troposferického OZONU byla ODVOLÁNA pro území uvedené v záhlaví.

Smogová situace skončila vydáním tohoto bulletinu.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ – Ústí nad Labem/Král