ČHMÚ- Odvolání smogové situace

ODVOLÁNÍ **SMOGOVÉ SITUACE**

Vydáno: středa 02.09.2015, 07:55 LSEČ (05:55 UTC) Pro území: Ústecký kraj

SMOGOVÁ SITUACE vyhlášená z důvodů vysokých koncentrací troposférického OZONU byla ODVOLÁNA pro území uvedené v záhlaví.

Smogová situace skončila vydáním tohoto bulletinu.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ – Ústí nad Labem/Podzimek