My z Pato

Uhelné safari

Jsou tady prázdniny a s ním krátký přehled akcí dětského klubu „My z Pato“. Na začátku května převzala vedení knihovny paní Lada Plechingerová, a s tím i péči o dětský klub „My z pato“.  První akcí pod vedením nové knihovnice byla již klasická noc v knihovně, kdy se hrály hry, zpívalo se a dívalo se na filmy. Samozřejmě nechybělo ani malé postrašení.
Další akcí byla pak návštěva aquadromu v Mostě. Bohužel se z těchto dvou akcí nedochovala žádná fotodokumentace.
Třetí akcí byla návštěva pražského letiště, kombinovaná s plavbou po Vltavě, při příletu největšího dopravního letadla na světě A 380, které do Prahy vyslala společnost Emirates u příležitosti oslav pátého výročí přímého spojení s Prahou.
Čtvrtou a zatím poslední akcí klubu byla sobotní Uhelná safari. Vršanská uhelná a Severní energetická organizují exkurze do těžebních lokalit (do lomů) za plného provozu a na rekultivace pod názvem Uhelné safari od roku 2009. Veřejnost tak má možnost seznámit se zblízka s technologií těžby hnědého uhlí, ale i s obnovou krajiny po těžbě. Klub „My z Pato“ absolvoval trasu 2, tedy návštěvu dolu Vršany. Při exkurzi bylo k vidění především: skládkový stroj, vyhlídková terasa lomu Vršany, těžba skrývky rýpadlem KU800, těžba uhlí rýpadlem KU300 a k závěru pak významné rekultivace Hipodrom Most a Mostecké jezero.

Fotografie z posledních dvou akcí najdete TADY (Letiště) a TADY (safari) nebo ve FOTOGALERII.

Karel Řehák
starosta obce