Pozvánka na 1. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje – 14. 11. 2018

Pozvánka na 1. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje – 14. 11. 2018

Na středu 14. 11. 2018 od 18.00 hodin v sále Obecního domu svolává starosta obce 1. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje Program Příkazní smlouva na akci „Patokryje-splašková kanalizace“ s firmou Provod – inženýrská společnost, s.r.o. Prodej st.p.č. 232 na p.p.č. 457/71 v k.ú.Patokryje Určení místa…