Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce

Znak obce Na pondělí, 25. 6. 2012 od 18:00 hodin, svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci U Křížku. Program:
  1. Závěrečný účet obce za rok 2011 + Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
  2. Rozšíření spolupráce s Městskou policií v Mostě
  3. Zajištění spolufinancování obce na zpracování  územního plánu obce Patokryje
  4. Zápis do nově zavedené kroniky
  5. Žádost o výjimku – Poláková 457/40
  6. Ostatní

 

Karel Řehák
starosta obce