Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce

Znak obce Na pondělí, 20. 8. 2012 od 18:00 hodin, svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci
U Křížku.

Program:
  1. Delegování zástupce obce na všechny valné hromady SVS a.s. do konce volebního období
  2. Žádost o spolufinancování stavby kanalizačního řadu v obci Patokryje a jeho převedení v délce 2227 m na SVS a.s.
  3. Návrh veřejnoprávní smlouvy mezi Statutárním městem Most a obcí Patokryje o zajišťování výkonu některých úkolů agendy Městské policie Most
  4. Projednání dotací poskytnutých obci Patokryje
  5. Žádost o projednání změny územního plánu na p.p.č.171/21,184/1,182,171/23,171/4,171/5,171/20,175, 171/7,164,171/15,99,100/2 v k.ú. Patokryje
  6. Záměr o pronájmu části parcely 157/2 v k.ú. Patokryje
  7. Informace o zániku DSO Srpina
  8. Ostatní informace

 

Karel Řehák
starosta obce