Patokryje žijí zábavou a soudržností

Knihovnice Lada Plechingerová pomáhá s výběrem knihy jedné ze čtenářek.

Vedoucí oddělení geologie Severní energetické Eva Sobotková žije v Patokryjích. Obec se 450 obyvateli leží nedaleko Mostu, hned vedle Obrnic, ale i Lužic. Je tedy takovou vstupní branou do jižní části regionu, kde vládne příroda a pomyslný klid. Eva Sobotková si řekla, že by mohla své obci prospět, a proto zažádala o finanční příspěvek z firemního grantu „7 pro vás“ na dovybavení místní knihovny. Od společnosti obec získá deset tisíc korun. „Rádi bychom v knihovně, která slouží i jako malé dětské centrum s počítačem zdarma, vyměnili regály na knihy, zakoupili vhodný nábytek pro nejmenší, aby si mohli hrát a malovat,“ prozradil starosta obce Karel Řehák. Knihovna je umístěna v budově, která nedávno zcela změnila svůj vzhled i účel. „Před dvěma lety jsme získali prostředky z fondů, provedli jsme zateplení budovy, změnili systém topení, zrekonstruovali sociální zázemí, vyměnili podlahy ve všech třech sálech, nechali vyrobit nový barový pult, zakoupili židle a stoly,“ pokračoval starosta. Dnešní zázemí pro kulturní akce, taneční zábavy, jakékoliv vzdělávací akce by Patokryjím opravdu mohly závidět obce i města mnohem větší. Kalendář akcí pro děti i dospělé je tu opravdu bohatý a určitě zaručuje i spoustu zábavy. „Každý týden se tu něco děje. Máme tu druhým rokem dokonce i jednu skupinu mostecké psí školičky Punťa, vede ji jeden ze psovodů Městské policie Most. Úžasný byl večer s Hankou Křížkovou,“ přidala se Eva Sobotková. „Byli jsme s dětmi o prázdninách i na Uhelném safari,“ komentuje starosta fotografie z lokality Vršany na nástěnce v knihovně. I v okolí dnešního obecního domu se hodně změnilo. Nový chodník s podestami určitě ocení hlavně lidé žijící v okálech, kteří z centra obce předtím museli šlapat do příkrého svahu. Pomohly prostředky z kraje. Všude čisto a upraveno. „Obec zaměstnává dva kmenové zaměstnance a z úřadu práce jsme měli další tři VPP,“ dodává starosta Řehák. Velkým problémem v poslední době jsou prý „návštěvy“ mládeže z nedalekého Chanova a její vandalismus. „Teď nás čeká třeba lampionový průvod, svatomartinská zábava nebo třeba večer s Josefem Cardou,“ informoval starosta, na co se malí i velcí z Patokryjí mohou těšit.

Článek byl převzat ze čtrnáctideníku Severní energetické a.s.

Karel Řehák
starosta obce