Zasedání zastupitelstva obce – 14.12.2012

Na 14. 12. 2012 od 17.00 hodin“

 svolává starosta obce

7. zasedání obecního zastupitelstva

v restauraci „U Křížku“

Program

 1. Obecně závazná vyhláška o odpadech č. 1/2012
 2. Návrh rozpočtu obce na rok 2013
 3. Rozpočtový výhled obce na rok 2015
 4. Působení „Místní akční skupiny“ Naděje pro Mostecko na území naší obce
 5. Žádost o příspěvek – EQUIPARK o.p.s.
 6. Prodej parcely 396/44
 7. Prodej parcely 506/21
 8. Prodej parcel 93/1, st. 153, st. 154
 9. Záměr pronájmu pozemku 384/17
 10.  Media Marketing Services – Vánoční přání v rádiu
 11.  Zhodnocení roku 2012
 12.  Různé

Karel Řehák

starosta obce

 

 

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“  Program Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001 Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3 Odkup...