Zasedání obecního zastupitelstva

Na 27. 6. 2011 od 18.00 hodin svolává starosta obce 6. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Maďara“

Program: 

  1. Závěrečný účet obce za rok 2010 + zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
  2. Opatření obecné povahy č.1-Změna č. 1 Územního plánu obce Patokryje
  3. Rozpočtová změna č. 2
  4. Schválení odměny pro Ing.Klementa ve věci „Patokryje – splašková kanalizace“
  5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce,a.s. – zahrádky u Srpiny
  6. Různé
Uctění památky obětí

Uctění památky obětí

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 16.12.2019 a rozkazu generálního ředitele HZS ČR, v souvislosti s tragickou událostí v ostravské fakultní nemocnici, proběhne k uctění památky obětí aktivace koncových prvků varování (sirény) s heslem varování "PIETA" (bez...

Zasedání obecního zastupitelstva 30.12.2015

Na 30. 12. 2015 od 1800 hodin v restauraci „U Křížku“ svolává starosta obce 10. zasedání obecního zastupitelstva  Program Rozpočet obce na rok 2016 Finanční ohodnocení pronájmu parcel p. č. 93/2,10,13 pro firmu Správa a údržba silnic Ústeckého kraje Různé Karel...