Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce

Znak obce Na pondělí, 25. 6. 2012 od 18:00 hodin, svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci U Křížku. Program:
  1. Závěrečný účet obce za rok 2011 + Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
  2. Rozšíření spolupráce s Městskou policií v Mostě
  3. Zajištění spolufinancování obce na zpracování  územního plánu obce Patokryje
  4. Zápis do nově zavedené kroniky
  5. Žádost o výjimku – Poláková 457/40
  6. Ostatní

 

Karel Řehák
starosta obce

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“  Program Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001 Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3 Odkup...