Zasedání obecního zastupitelstva

Na 17. 12. 2015 od 1800 hodin v restauraci „U Křížku“ svolává starosta obce 9.zasedání obecního zastupitelstva

Program

  1. Návrh rozpočtu obce na rok 2016
  2. Rozpočtový výhled na rok 2018
  3. Revokace usnesení č. 5 ze 7. zasedání zastupitelstva ze dne 13. 10. 2015 (Smlouva o vytvoření společného školského obvodu spádové školy mezi Statutárním městem Most a obcí Patokryje)
  4. Smlouva o vytvoření společného školského obvodu spádové školy mezi Statutárním městem Most a obcí Patokryje v upraveném a doplněném znění
  5. Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 (o místním poplatku za svoz komunálních odpadů)
  6. Plán inventur 2015 a složení inventarizační komise
  7. Rozpočtová změna č. 5
  8. Realizace akce s názvem „Patokryje – splašková kanalizace“
  9. Různé

Karel Řehák, starosta obce

Uctění památky obětí

Uctění památky obětí

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 16.12.2019 a rozkazu generálního ředitele HZS ČR, v souvislosti s tragickou událostí v ostravské fakultní nemocnici, proběhne k uctění památky obětí aktivace koncových prvků varování (sirény) s heslem varování "PIETA" (bez...

Zasedání obecního zastupitelstva 30.12.2015

Na 30. 12. 2015 od 1800 hodin v restauraci „U Křížku“ svolává starosta obce 10. zasedání obecního zastupitelstva  Program Rozpočet obce na rok 2016 Finanční ohodnocení pronájmu parcel p. č. 93/2,10,13 pro firmu Správa a údržba silnic Ústeckého kraje Různé Karel...