WMS – informace o výpadku

Vážený zákazníku,

ve středu 29.5.2013 od 00:01 do 06:00 hodiny ranní dojde k výpadku všech poskytovaných služeb z důvodu stěhování technologie pro řízení sítě do nové serverovny v budově SHD.

V případě potíží po této lhůtě, odpojte zařízení z elektrické sítě a znovu jej připojte (přijímací krabičky, routery, settopboxy, apod.).

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

WMS s.r.o.
Josefa Ressla 1793, 434 01 Most
Tel.: +420 476 107, 800 707 077
E-mail: info@wms.cz
Web: www.wms.cz

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“  Program Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001 Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3 Odkup...