Co je veřejná služba

  • Veřejná služba je nový „institut“, zavedený zákonem č. 111/2006 Sb., O pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
  • Veřejná služba je dobrovolná, je to výpomoc obci zejména při veřejně užitečných aktivitách, kterými jsou např. úklid veřejných prostranství, pomoc v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče

Komu je určena

  • Veřejná služba je určena lidem, kteří se ocitli v hmotné nouzi pobírají déle než 6 měsíců příspěvek na živobytí, vyjma osob definovaných zákonem č. 111/2006 Sb., O pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

Co se stane když

  • Nebudu moci veřejnou službu v průběhu celého měsíce vykonávat ze zdravotních důvodů či onemocním – zajistím si doklad od lékaře o pracovní neschopnosti
  • Neodpracuji v kalendářním měsíci alespoň 20 hodin, částka na živobytí bude činit částku existenčního minima (2020 Kč)

CO JE POTŘEBA PRO NÁSTUP VEŘEJNÉ SLUŽBY UDĚLAT

  • Před nástupem absolvovat preventivní lékařskou prohlídku u svého ošetřujícího lékaře

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

  • Na úhradu poplatku za vystavení potvrzení o provedení preventivní lékařské prohlídky může osoba v hmotné nouzi požádat příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi o poskytnutí mimořádné okamžité pomoci – odbor sociálních věcí Magistrátu města Mostu (§ 2 odst. 5 písm. a) zákona č. 111/2006 sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů)

CO JEŠTĚ POTŘEBUJI VĚDĚT

  • Veřejnou službu přesně definuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

 

Veřejná služba je novým nástrojem, který se prostřednictvím zákona o pomoci v hmotné nouzi. Je určen dlouhodobě nezaměstnaným osobám, kterým je déle jak 6 měsíců vyplácen příspěvek na živobytí.

Jde o šanci získat alespoň krátkodobou pracovní příležitost a možnost zvýšit si částku příspěvku na živobytí, vyplácenou odborem sociálních věcí.

Odpracováním 20 hodin v kalendářním měsíci si člověk nacházející se v hmotné nouzi navýší částku příspěvku na živobytí z 2020 Kč na částku 3126 Kč. Při odpracování 30 hodin v kalendářním měsíci se pak částka tzv. existenčního minima zvyšuje až na částku 3679 Kč.

Veřejná služba není přitom jen šancí pro dlouhodobě nezaměstnané osoby, veřejnou službou může získat i obec, která ji zřizuje. To samozřejmě za předpokladu, že lidé, kterých se bude tato příležitost týkat, budou mít zájem pozitivně ovlivnit výši svého příspěvku na živobytí a zapojit se do bezplatné výpomoci obci při veřejně užitečných aktivitách, kterými jsou např. úklid veřejných prostranství, pomoc v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče.

Všichni, kteří mají zájem se o veřejné službě více dozvědět, mohou kontaktovat pracovníky odboru sociálních věcí Magistrátu města Mostu