Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Patokryje, konané 3. 11. 2006

Obecní zastupitelstvo po projednání :

  a) volí v souladu s § 84 odst.1, písm.l) zákona o obcích :

 • 1. Starostou obce – pana Josefa Koblika
 • 2. Místostarostou obce – pana Jaroslava Škrdlanta
  b) schvaluje v souladu s § 96 zákona o obcích

 • jednací řád zastupitelstva obce
  c) bere na vědomí

 • složení slibu všech členů zastupitelstva
  podle § 69 odst.2 zákona o obcích

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“  Program Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001 Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3 Odkup...