Usnesení ze sedmého zasedání zastupitelstva obce Patokryje dne 8.9.2004

I.
Obecní zastupitelstvo schválilo:

  • realizaci chodníku přes park (schválená cena 230000,-Kč)
  • veřejnoprávní smlouvu na přestupky s Magistrátem města Most (500,-Kč za každé započaté správní řízení)

II.
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:

  • odstoupení slečny Radky Macháčkové z důvodu stěhování do Ústí nad Labem ke dni 14.8.2004
  • není náhradník – mandát zůstává uprázdněn do konce funkčního období zastupitelstva v obci dle §56 odst. 3

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“  Program Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001 Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3 Odkup...