Usnesení ze sedmého zasedání zastupitelstva obce Patokryje dne 8.9.2004

I.
Obecní zastupitelstvo schválilo:

  • realizaci chodníku přes park (schválená cena 230000,-Kč)
  • veřejnoprávní smlouvu na přestupky s Magistrátem města Most (500,-Kč za každé započaté správní řízení)

II.
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:

  • odstoupení slečny Radky Macháčkové z důvodu stěhování do Ústí nad Labem ke dni 14.8.2004
  • není náhradník – mandát zůstává uprázdněn do konce funkčního období zastupitelstva v obci dle §56 odst. 3

Lampionový průvod 2013

Obec Patokryje zve všechny děti i dospělé na LAMPIONOVÝ PRŮVOD, který se koná v sobotu 9. listopadu 2013. Sraz je v 17 hodin před obecním úřadem. Na závěr průvodu velké pouštění lampionů štěstí. Pozvánku si můžete stáhnout ZDE. Karel Řehák starosta...

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

0 komentářů