Usnesení ze čtvrtého zasedání zastupitelstva obce Patokryje dne 20.6.2005

I.
Obecní zastupitelstvo schválilo:

  • Závěrečný účet za rok 2004
  • Prodej části pozemnku p.č. 517/1 o výměře 37m2 za cenu 40,-Kč/m2
  • Že vzhledem k nákladům na likvidaci nálezu nafty z minulého roku-darovat naftu případnému zájemci do zemědělského stroje

II.
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:

  • Zprávu o hospodaření (audit) za rok 2004
  • Finanční rozvahu na bezdrátový veřejný rozhlas ve výši 250000,-Kč s možností realizace v roce 2006 a případné dotace

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“  Program Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001 Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3 Odkup...