Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje dne 17. 12. 2008

 

Obecní zastupitelstvo schválilo

1)      Rozpočet obce na rok 2009 jako schodkový,

v objemu příjmů 3.990 tis.Kč a v objemu výdajů 4.510 tis.Kč. Schodek bude uhrazen finančními zdroji minulých let ve výši 520 tis.Kč. 

 

2)      Rozpočtovou změnu č. 4

 

3)      Rozpočtový výhled obce na rok 2010 – 2012

 

4)      Žádost nájemce o povolení vnitřních úprav v č.p.138 – restaurace „U Maďara“ – propojení restaurace (pivnice) a herny

 

5)      Vyhláška obce  o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Konkrétně se jedná o prostranství před budovou č.p.138 – konzum a restaurace

„U Maďara“

 

 

 

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“  Program Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001 Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3 Odkup...