Usnesení ze 6.zasedání Zastupitelstva obce Patokryje dne 6. 9. 2006

  Obecní zastupitelstvo schválilo
 • Rozpočtovou změnu č. 3
 • Prodej parcely p.p.457/71 /1728 m2/ panu L.Mázikovi
 • Prodej části pozemku p.p.396/4 /cca 80m2/ p.Žitnému č.p.59, za 40,-Kč/m2
 • Nákup kotle pro objekt č.p.138 /konzum a restaurace/ za cca 30 000,-Kč/
 • Pronájem nebytových prostor v č.p.38 – motocyklový klub Patriots Most
  • Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí
 • Informaci o zprovoznění bezdrátového digitálního rozhlasu v obci
 • Počet členů OVK pro volby do zastupitelstev obci dne 20. – 21. 10. 2006
 • Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

  Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

  Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

  Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

  Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

  Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“  Program Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001 Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3 Odkup...