Obecní zastupitelstvo schválilo
  • Rozpočtovou změnu č. 3
  • Prodej parcely p.p.457/71 /1728 m2/ panu L.Mázikovi
  • Prodej části pozemku p.p.396/4 /cca 80m2/ p.Žitnému č.p.59, za 40,-Kč/m2
  • Nákup kotle pro objekt č.p.138 /konzum a restaurace/ za cca 30 000,-Kč/
  • Pronájem nebytových prostor v č.p.38 – motocyklový klub Patriots Most
    • Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí
  • Informaci o zprovoznění bezdrátového digitálního rozhlasu v obci
  • Počet členů OVK pro volby do zastupitelstev obci dne 20. – 21. 10. 2006