Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje z 30. 9. 2010

Zastupitelstvo obce projednalo, schválilo a přijalo usnesení: 

Usnesení ZO č. 6/1/2010 

K uzavření dohody o ukončení smlouvy o využití lávky č. 114/2/2009 uzavřené dne 14. 1. 2010 se Statutárním městem Most, za účelem realizace investičního záměru Statutárního města Mostu „Cyklistické stezky v Mostě a okolí“-trasy H (rekreační areál Benedikt-Bečov-Skršín) a trasy I (okolo Jánského vrchu), z důvodu nerealizování předmětné investiční akce. 

Usnesení ZO č. 6/2/2010 

K rozpočtové změně č. 2

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“  Program Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001 Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3 Odkup...