Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje dne 4. 10. 2007

Obecní zastupitelstvo schválilo

 • 1) Návrh rozpočtu na rok 2010 – schválen jako vyrovnaný,
  v objemu příjmů 4650 tis.Kč a objemu výdajů 4650 tis. Kč
 • 2) Prodej pozemku č.457/59 – p.Efler, č.457/2 – p.Kovačová
  Podmínkou prodeje č.457/59 je uhrazení předešlého dluhu pronájmu.
 • 3) Záměr pronájmu nebytových prostor č.p. 38
 • 4) Záměr pronájmu nebytových prostor č.p. 138
 • 5) Záměr pronájmu dílu zahrady p.p.č. 3696/4 a st.p.č. 35
  – záměr fungování jako zahrádka
 • 6) požadavky občanů a OZ, týkající se objízdné trasy v obci během opravy mostu v Sedleci a to :
 • a) 2 přechody pro chodce – v místech začátku parku směrem od Lužic – a na protilehlé straně u zastávky autobusu směrem od Mostu
 • b) stabilní stanoviště Policie ČR na začátku a na konci objízdné trasy s trvalým obsazením policejní hlídkou (konkrétně u bývalého pivovaru a skladu nákl.nádraží)
  Pokud nebudou akceptovány požadavky obce, obec nesouhlasí s objížďkou přes obec Patokryje.
  Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí
 • 1) Informace o dokončení rekonstrukce lávky do Obrnic
 • 2) Informace o výsledku přezkoumání hospodaření (1-6/2007)
  – dílčím přezkumem hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky
 • 3) Informace o „Vyjádření k místní úpravě provozu na pozemních komunikacích“ – posunutí značek začátku a konce obce za současně stavěné domy. Stanovisko dopravního inspektorátu – zamítavé.

Lampionový průvod 2013

Obec Patokryje zve všechny děti i dospělé na LAMPIONOVÝ PRŮVOD, který se koná v sobotu 9. listopadu 2013. Sraz je v 17 hodin před obecním úřadem. Na závěr průvodu velké pouštění lampionů štěstí. Pozvánku si můžete stáhnout ZDE. Karel Řehák starosta...

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

0 komentářů