Usnesení ze 3.zasedání Zastupitelstva obce Patokryje dne 27. 12. 2006

Obecní zastupitelstvo schválilo

 • 1) Rozpočet na rok 2007 bez výhrad
 • 2) Rozpočtovou změnu č.6
 • 3) Stanovení poplatku za komunální odpad,
  kde se ve vyhlášce č. 1/2006 mění v čl.3 bod a) a to ze 150,- Kč na 250,- ,
  bod b) zůstává nezměnen – 250,- Kč, takto dochází ke zvýšení sazby poplatku za komunální odpad na 500,-Kč/za osobu a kalendářní rok.
 • Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

  Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

  Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

  Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

  Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

  Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“  Program Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001 Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3 Odkup...