Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje dne 26. 5. 2008

  Obecní zastupitelstvo schválilo

 • 1) Návrh na závěrečný účet obce za rok 2007
 • 2) Žádost firmy Arch Con,s.r.o.,Most navybudování cyklostezky na p.p.č.530/1, 396/4, 532/1
  Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí

 • 1) Informace o pokračování projektu kanalizace v obci
 • 2) Informace o schůzce, dne 22. 4. 2008 na Magistrátu města Mostu,o vyjímkách průjezdu kamionů obcí
 • 3) Informace o úhynu labutě na místním rybníku – nákaza se nepotvrdila
 • 4) Informace o konání dětského dne – 7.6.2008 od 14,00 hodin
 • 5) Informace o parkování motorových vozidel na chodníku podél silnice – nelze, bude pokutováno
 • 6) Informace o Mosteckých slavnostech – 5.-7. 9. 2008
 • 7) Informace od Sdružení hasičů o pravidlech pro přepravu dětí v motorovém vozidle
 • 8) Informace o nové trafostanici naproti rybníku p.p.č.171/21
 • 9) Informace OÚ Obrnice – příslib, že zahrádky za rybníkem po levé straně směrem do Mostu budou do 1 roku zlikvidovány

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“  Program Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001 Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3 Odkup...