Usnesení z šestého zasedání zastupitelstva obce Patokryje dne 27.9.2005

I.
Obecní zastupitelstvo schválilo:

  • Rozpočtové opatření č.3. Změna rozpočtu je způsobena shrnutím finančních prostředků na zabezpečení oprav obecních komunikací a lávky. Rozpočtové opatření č.3 tyto změny zahrnuje.
  • Dodatek k veřejnoprávní smlouvě s Městem Most.
  • Zvýšení finančního limitu pokladny z 50.000,- Kč na 100.000,- Kč.
  • Opravu lávky k zahrádkám, která proběhne v měsíci říjnu 2005.

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“  Program Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001 Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3 Odkup...