Usnesení z prvního zasedání zastupitelstva obce Patokryje dne 27.1.2005

I.
Obecní zastupitelstvo schválilo:

  • opravu fasády na OÚ č.p.35 Stavební a obchodní společností Most s.r.o. (681970,-Kč)
  • poplatek za odpad 400 Kč/os. nezměněn
  • zakoupení kancelářského SW ve výši cca 15000,- Kč
  • výměnu bytu mezi Němečkem Pavlem a Němečkem Milanem
  • nákup souprav pro krizové účely, 10 ks v ceně 514,- Kč/ks

II.
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:

  • organizační změnu, asi od měsíce března 2005 – místostarostka z uvolněné funkce na neuvolněnou
  • informaci o výpovědi psího útulku v Libčevsi od června 2005
  • informaci o dopravní obslužnosti od 1.5.2005 od DP měst Mostu a Litvínova

Lampionový průvod 2013

Obec Patokryje zve všechny děti i dospělé na LAMPIONOVÝ PRŮVOD, který se koná v sobotu 9. listopadu 2013. Sraz je v 17 hodin před obecním úřadem. Na závěr průvodu velké pouštění lampionů štěstí. Pozvánku si můžete stáhnout ZDE. Karel Řehák starosta...

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

0 komentářů