Usnesení z pátého zasedání zastupitelstva obce Patokryje dne 24.8.2005

I.
Obecní zastupitelstvo schválilo:

  • Žádost o prodej části pozemku p.č. 396/4 p. Ernestovi za cenu 40,-Kč/m2
  • Zakoupení domény na internetové stránky obce Patokryje
  • Zhotovení projektové dokumentace na centrální chodník obce a stavební povolení v ceně cca 75.000,-Kč
  • Uplatnění penalizace vůči zhotoviteli Územního plánu obce ing.arch. Bendové v případě nedodržení předmětu smlouvy č. 0102, dle bodu 6.5
  • Navýšení finančních prostředků na opravu místní komunikace u okálů na cca 450.000,-Kč

II.
Obecní zastupitelstvo neschválilo:

  • Žádost o pronájem části objektu v č.p. 38 panu D. Reichlovi z důvodu nedodání živnostenského listu a pohledávek vůči obci Patokryje. Žádost byla odložena.
  • Nákup kontejnerů na posypovou sůl
  • Zakoupení SW Sbírky zákonů ČR od firmy Atlas software a.s.

III.
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:

  • Zakoupení reflexních dopravních značek na výjezdu z místních komunikací na silnici III. třídy
  • Vypracovaný Povodňový plán obce Patokryje

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“  Program Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001 Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3 Odkup...