Usnesení z osmého zasedání zastupitelstva obce Patokryje dne 28.12.2005

I.
Obecní zastupitelstvo schválilo:

 • Rozpočet na r. 2006
 • Rozpočtovou změnu č. 5

II.
Obecní zastupitelstvo neschválilo:

 • Odprodej akcií Severočeské plynárenské

III.
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí:

 • Výsledky kontroly České inspekce životního prostředí
 • Vybavení knihovny
 • Kulturní akce na r. 2006 /10.3.06-MDŽ, 3.6.06-Dětský den, 2.12.06-Mikulášská besídka/
 • Dokončení auditu – 21. 2. 2006
 • Návrh na žádosti o dotace – dokončení lávky cca 500.000,- Kč
  – centrální chodník cca 1.680.000,- Kč
  – bezdrátový rozhlas cca 250.000,- Kč
 • Elektronická úřední deska – informace

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“  Program Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001 Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3 Odkup...