Usnesení z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Patokryje ze dne 16. 7. 2007

Obecní zastupitelstvo schválilo

  • 1) Rozpočtový výhled na rok 2009

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí

  • 1) Informaci o zahájení výstavby centrálního chodníku. Stavbu bude provádět stavební firma s nejnižší cenovou nabídkou.

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“  Program Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001 Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3 Odkup...

2 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Jiří

Dobrý den, byl bych rád aby mi někdo vysvětlil proč stavíme novou komunikaci, která bude jistě vyžadovat údržbu, když nejsme schopni (obec není schopna) udržovat komunikace stávající. Viz. cesta + chodník od Restaurace u Křížku. Kdy dojde k opravě této „silnice“ a chodníku? Nebo budeme stále chodit a jezdit jako ve středověku? Přitom však budeme budovat komunikace nové, na kterých se nebudou provádět opravy a dopadnou stejně jako ty stávající. Díky za vysvětlení.

Pavel Popluhar

Doporučoval bych zastupitelstvu obce prohlídnout si následující dokument http://www.rr-moravskoslezsko.cz/zip/brozura_maleobce.pdf a ostatní příbuzné podpory z veřejných zdrojů. Jejich náročnost na přípravu opravdu není tak složitá, jak se zastupitelstvo milně domnívá.