Usnesení z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, konaného dne 30. 9. 2009

Obecní zastupitelstvo projednalo, schválilo a přijalo usnesení

Usnesení ZO č. M/1/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtovou změnu č.3

Usnesení ZO č. M/2/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na rozdělení obecního účtu na dva:

termínovaný účet – cca 1mil.Kč, běžný účet – cca 1-2 mil.Kč

Usnesení ZO č. M/3/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup víceúčelového traktoru – sekačky v cenové relaci do 50 tis. Kč.

 

Obecní zastupitelstvo projednalo a nepřijalo usnesení: 

Usnesení ZO č. M/4/2009

Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost p.Kopečného, Patokryje č.8, o pronájem zahrádky p.p.č.43/2 v k.ú. Patokryje .

  

Obecní zastupitelstvo přijalo informace o:

          svozu nebezpečného odpadu 10. 10. 2009 od 8.00 hodin

          nákupu laviček,dle Usnesení ZO č. 4/4/2009. V nejbližší době budou instalovány.

          vzrůstajících stížnostech na rušení nočního klidu. Stěžovatelé se v těchto případech musí obrátit

       na Polici ČR.

 

 

 

 

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 5.9.2013

Na 5. 9. 2013 od 18.00 hodin svolává starosta obce 3. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“  Program Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4012117/VB001 Záměr prodeje části p.p.č.89/11 před p.p.č. 94/2 a 94/3 Odkup...