Usnesení z 5.zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, konaného dne 10. 9.2009

Zastupitelstvo obce projednalo, schválilo a přijalo usnesení:

Usnesení ZO č. 5/1/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje výběr architekta na zpracování Změny č.1 Územního plánu obce Patokryje  – zastupiteli byl vybrán Ing. arch. Ladislav Komrska

 

Usnesení ZO č. 5/2/2009

Zastupitelstvo obce schvaluje výběr nájemce na pronájem restaurace „U Maďara“ č.p.138 – zastupiteli byl vybrán p. David Kühnel, Braňany 167

 

Usnesení ZO č. 5/3/2009

Revokaci  bodu č.1 ze 7.Usnesení zastupitelstva obce ze 17. 12. 2008. Důvod revokace tohoto bodu je textová chyba – záměna čísel.

  

Zastupitelstvo obce projednalo a nepřijalo usnesení:

Usnesení ZO č. 5/4/2009

Zastupitelstvo obce nepřijalo usnesení k žádosti o koupi p.p.č. 457/22 – p.Brhelové z Obrnic z důvodu znemožnění přístupu dotčených parcel,sousedících s p.p.č.457/22 a dále znemožnění přístupu k toku říčky Srpiny pro potřeby Povodí Ohře

 

Zastupitelstvo obce přijalo informace o:

1/ zpevnění protipožární cesty v obci

2/ dílčím přezkoumání hospodaření obce

3/ objednávce laviček na veřejné prostranství obce

4/ zájezdu do Polska – bližší informace budou zveřejnění na úřední desce OÚ

5/ nových fotografiích na webových stránkách obce

 

 

Lampionový průvod 2013

Obec Patokryje zve všechny děti i dospělé na LAMPIONOVÝ PRŮVOD, který se koná v sobotu 9. listopadu 2013. Sraz je v 17 hodin před obecním úřadem. Na závěr průvodu velké pouštění lampionů štěstí. Pozvánku si můžete stáhnout ZDE. Karel Řehák starosta...

Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce – 31.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 31. 10. 2013 od 17.00 hodin svolává starosta obce 5. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“ Program Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. VI/2076/2013/CV  „Patokryje-kanalizační přípojky“ Prodej...

Pozvánka na 4. zasedání zastupitelstva obce – 26.9.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Na 26. 9. 2013 od 18.00 hodin  svolává starosta obce 4. zasedání obecního zastupitelstva v restauraci „U Křížku“   Program Rozpočtová změna č. 3 Záměr prodeje části p.p.č.384/24 o výměře 43,05m2 Projekt na kontejnerové stanoviště na...

3 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Karel Řehák

No, to je hezký! Já mám z toho samého asfaltu pod okny silnici, tak já jí chci taky vybagrovat 🙂 🙂 🙂

Zpevnění protipožární cesty v obci.

Žádám o odstranění navezené asfaltové vrstvy.Jedná se o odstraněné zbytky staré silnice,které byly navezeny za naši zahradu.Nebyli jsme seznámeni s tímto záměrem.Žádám o odstranění,jelikož asfalt je rakovinotvorná látka,nemohli bychom tyto pozemky používat.Žádám o písemné vyjádření.Děkuji.Jiříková.